Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

1979 yılında kurulan Endüstriyel Tasarım Bölümü, önde gelen programlardan biridir ve Türkiye'deki en rekabetçi profile sahip öğrencileri kendine çekmektedir. Bölüm, yenilikçi ve eleştirel düşünmenin teknik yetenek ve teknolojik farkındalıkla bütünleştirilmesini vurgulayan bir tasarım eğitimi felsefesi izlemektedir.

Bölüm Endüstriyel Tasarım mezuniyeti ile sonuçlanan dört yıllık bir lisans programı ve disiplinler arası Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans Programı sunmaktadır. Yeni geliştirilen Doktora Programı 2004 yılı güz döneminde açılmıştır.

Bölümde halihazırda 154 lisans ve 45 yüksek lisans öğrencisi eğitim görmektedir. Eğitim stratejisinin bir parçası olarak yerel firmalar ve profesyonel toplumla güçlü bağlar geliştirmeye önem vermekte; otomotiv, mobilya, elektronik, seramik, sağlık gereçleri ve beyaz eşya gibi çeşitli sektörlerin önde gelen firmalarının yanı sıra birçok küçük ve orta ölçekli firma ile işbirliği yapmıştır. Bölüm ayrıca uluslararası ilişkilere de önem vermekte olup Almanya, Yunanistan ve İsrail'den ortak okullarla çalıştaylar düzenlemiştir; Almanya, İtalya, Avustralya ve ABD'deki tasarım okulları ile uluslararası öğrenci değişim programları vardır.

Erasmus Programı ile öğrenci ve personel değişimi 2004 sonbaharında başlamıştır. Bölümün mezunları mesleğin Türkiye'deki kurumsal gelişimine önemli katkılarda bulunmuş ve bölüm zamanla uluslararası üne sahip olmuş profesyonelleri mezun etmiştir. 

Daha fazla bilgi için:  http://id.metu.edu.tr