Jeodezik ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (GGIT) yüksek lisans ve Doktora dereceleri sunan disiplinlerarası bir lisansüstü programdır. Programın amacı uzay jeodezisi (SG), coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve uzaktan algılama (RS) alanlarında araştırma yapmaktır. Program, özellikle çağdaş uzay teknolojileri ve bunların çeşitli alanlardaki uygulamaları, CBS, mekânsal veri analizleri ve uzaktan algılama teknolojisi alanlarında artan nitelikli insan gücü talebini lisansüstü düzeyde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Program, hem teorik hem de uygulamalı çokdisiplinli araştırmaları vurgulamaktadır. Her öğrencinin aşağıdaki temel çalışma alanlarından birini seçmesi beklenmektedir:

Uzay Jeodezisi (SG)

Uzaktan Algılama (RS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) 

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (GGIT) websitesi için buraya tıklayınız.