Mimarlık

Mimarlık Bölümü, 1956 yılında ODTÜ'nün ilk bölümü olarak, diğerlerinin yanı sıra bölgesel düzeyde şehircilik, konut ve inşaat sorunlarını ele almak üzere tasarım ve planlama profesyonellerini yetiştirme misyonuyla kurulmuştur. Şu anda, ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel ve akademik mimarlık uygulamalarında liderliği teşvik etmek için öğrencileri gerekli küresel ve yerel bilgi ve eleştirel anlayışla donatmak amacıyla lisans ve yüksek lisans dereceleri sunmaktadır.

Bölüm, öğrencilerin yaratıcı becerilerini ve ana akımı sorgulama inisiyatiflerini geliştirirken, fiziksel ve kültürel çevre sorumluluğunu ve mesleki etiğe bağlılığı ön plana çıkaran bağlamsal, etik ve eleştirel bir yaklaşıma sahiptir. Mimarlık Lisans Programı, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri ile birlikte Mimarlık Fakültesi'ne bağlıdır. Tasarım stüdyoları etrafında yapılandırılmış, 'Tasarım ve Teori', 'Tarih' ve 'Teknoloji' alanlarında zorunlu ve seçmeli derslerle desteklenen dört yıllık (toplam altı aylık yaz stajı dahil) bir eğitime dayanmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı iki yıllık Yüksek Lisans, dört yıllık Doktora ve Doktora Sonrası programları, disiplinler arasında yaratıcı keşiflerle disiplinde ileri düzeyde yapılı çevrenin sosyal, çevresel ve teknolojik konularını vurgulayarak teorik, tarihsel ve uygulamalı araştırmalar yürütmektedir. Mimarlık, yapı bilimi, sayısal tasarım ve üretim teknolojileri, kültürel mirasın korunması ve mimarlık tarihi alanlarında dereceler veren lisansüstü programların amacı, mimari ve kentsel çalışmaların geniş bir yelpazesinde eleştirel bir yaklaşımla bilgi üretmektir. Bölüm ayrıca, diğer bölümlerin öğrencileri için koruma ve mimari kültüre odaklanan iki lisans yandal programı sunmaktadır.

46 km2'lik ormanlık bir arazi üzerinde yer alan ve bir göletle birlikte doğa rezervinin bulunduğu ODTÜ kampüsü, geniş bir kütüphane, bir bilim ve teknoloji müzesi ve kampüs alanından buluntuların yer aldığı bir arkeoloji müzesi dahil olmak üzere eğitim, kültür ve eğlence etkinlikleri için kapsamlı olanaklara sahiptir. Bölüm, özellikle mimarlık okulu olarak tasarlanan Mimarlık Fakültesi'nin iki binasında yer almaktadır. Bölüm ve Fakülte’nin öğretim ve araştırma için kaynakları şöyledir: Yapı Simülasyon Laboratuvarı, Yapı Malzemeleri Kütüphanesi, Bilgisayar Laboratuvarı, Sayısal Tasarım Laboratuvarı, Model Yapımı Atölyeleri, Malzeme Koruma Laboratuvarı, Fotogrametri Laboratuvarı, Fotoğraf Laboratuvarı ve Fakülte Arşivi. Üniversitenin “Yapılı Çevre ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi” ve “Tarihi Çevre Araştırma ve Değerlendirme Merkezi” kaynakları da bölüm araştırmalarına katkıda bulunmaktadır.

Farklı ilgi alanlarına sahip seçkin bir fakülte ve kurulduğu yıldan bu yana eğitime katkıda bulunan çok sayıda misafir öğretim üyesi ile Bölüm, Türkiye'nin önde gelen mimarlık okulları arasında yer almakta olup, modern bir eğitim ve araştırma platformu sunmaktadır. İngilizce eğitim, öğrenci ve personel değişim programları, yaklaşık %15 yabancı uyruklu öğrenci ve yurtdışındaki kurumlarla ortak araştırma projeleri ve eğitim programları, Bölüm’ün uluslararası itibarına ve akademik bağlantılarına katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için:  http://archweb.metu.edu.tr/