Deprem Çalışmaları Programı

Deprem Çalışmaları Programı, doğal, insan yapımı ve teknolojik afetlerle ilgili disiplinler arası eğitim ve araştırmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Afet Yönetimi Programı geniş kapsamlı afetlerdeki uygulamaları tartışırken, Deprem Mühendisliği Programı ve Aktif Tektonik Programı bilhassa depremler alanına odaklanmaktadır. Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Ayrıca, kentsel alanlarda düşük kaliteli binaların olumsuz etkileri nedeniyle Türkiye, deprem ve afet açısından en yüksek riske sahip ülkelerden biridir. Son on yılda kentsel alanları etkileyen depremlerde 20.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve maddi kayıplar 20 milyar ABD dolarını geçmiştir. Bu kayıplar Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının önünde bir engeldir. Deprem riski taşıyan şehirlerde yüksek sismik riskin kabul edilebilir seviyelere indirilmesi, afetle ilgili tüm disiplinleri içeren ortak projelerin uygulanması ile mümkündür.

Deprem kayıplarının azaltılması için yer bilimleri (jeoloji, sismoloji), deprem mühendisliği, mimarrlık, risk bazlı şehir planlama, istatistik, ekonomi, işletme, çevre ve endüstri mühendisliği ve toplum psikolojisi/ sosyolojisi disiplinlerinin birlikte çalışması gerekmektedir. Dünyanın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerinde Türkiye’dekiler kadar deprem riski taşıyan bir şehir yok. Riskin yüksek olmasının nedeni, sadece deprem nedeniyle oluşan büyük tehlikeden değil, aynı zamanda yapı stoğunun kalitesiz olmasından da kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Türkiye, depremlerle ilgili multidisipliner çalışmalar için en etkin uygulama alanını sağlamaktadır.

Deprem Çalışmaları Programının temel amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

Deprem Mühendisliği, Aktif Tektonik Bilimi ve Afet Yönetimi alanlarında, başlangıçta Yüksek Lisans (M.S.) ve sonrasında Doktora (Ph.D.) derecesine kadar giden bir akademik program başlatmak.

Lisansüstü tezler çerçevesinde bütünleşik disiplinler arası araştırmaları koordine etmek ve böylece kamu ve özel sektöre bilgi ve veri aktarımını sağlamak.

Eğitim hizmetleri sunmak ve ileri düzey dersler yürütmek

Deprem Çalışmaları Programı, aşağıdaki üç alanda yüksek lisans derecesi veren disiplinler arası bir programdır:

Deprem Mühendisliği

Aktif Tektonik

Afet Yönetimi

Deprem Çalışmaları Programı websitesi için buraya tıklayınız.