Announcements

symposium
International Symposium on Urban Design


04-06 October 2016 | METU Faculty of Architecture

Please click here for more information

symposium
UTAK 2016


UTAK Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı

21-23 September 2016 | METU Faculty of Architecture

Please click here for more information

news
Red Dot Design Ranking 2016


The Red Dot Design Ranking 2016 honors enterprise and institutions who have continuously pursued design excellence. The ranking is computed using a weighted formula considering the cumulative number and classes of awards received over recent five years. The 
Red Dot Design Ranking released by the Red Dot Institute consists of four honorary lists for Companies, Design Studios, Universities in Asia Pacific and Universities in Americas and Europe.

Please click here for more information

 

news
TEDx İstanbul Semineri | ODTÜ Burs Programı


1998 yılında başlattığı hareketle öğrencilerin hayatına anlamlı bir dokunuşta bulunan Arif Aygündüz, burs projesiyle öğrencilere sadece ekonomik olarak değil sosyal ve kültürel destekte de bulunduklarını belirtiyor. TEV’in bünyesindeki 1.150 fondan biri olarak kurulan bu fon; özveri, birebir iletişim ve dürüst yaklaşımla kısa zamanda en büyük ilk 10 fon arasına giriyor. Bir fikrin ve bireysel bir çabanın ne kadar büyük güce sahip olabileceğini bize hatırlatan Arif Aygündüz hepimize çağrıda bulunuyor: “Hemen şimdi harekete geçin ve birinin hayatına dokunun. Destek olun ki başkaları da sayenizde ivme kazansın.”
Please click here for more information


publication
New Books 2016


In its simplest sense, the ‘house’ sustains its adventure, which started as ‘an owned place’ and ‘shelter’, through variations in meaning and function that sway between ‘personal space’ and the ‘public domain’. In this sense, it is possible to perceive, study and discuss the ‘house’ on the timeline between the point when the ‘cavern’ was the plainest form of the house and its present state where it has become a popular consumption commodity. Please click here for more information

METU Faculty of Architecture Presspublication
New Books 2016


Baykan Günay akademik ve mesleki yaşamı boyunca kentte nitelik arayışı peşinde koşmuştur. Akademik çalışmalarında sürekli “şehircilik nedir?” “planlama ile mimarlık ve peyzaj mimarlığı arasında nasıl bir birliktelik kurulabilir?” sorularını sormuş, birçok çalışmasında kentsel mekânı biçimlendirme süreçlerinin tek bir disiplinin tekeline bırakılamayacağını belirtmiş, bu süreçte planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı, tasarım ve diğer alanlardan uzmanların bir araya gelmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Please click here for more information

METU Faculty of Architecture Pressevent
Alumni Day 2016


This year ODTÜ Alumni Day will take place on Saturday, 25th June 2016. 

25 June 2016 | METU Faculty of Architecture
Please click here for more information
Please click here for University web page
Please click here for photograpsh from Alunmi Day 2016symposium
ODTÜ 60th Anniversary Honorary Lecture Series 7: Prof. Beatriz Colomina


As part of the Spring Program of ODTÜ 60th Anniversary Honorary Lecture Series, Prof. Beatriz Colomina will deliver a lecture on “X-ray Architecture”.

02 June 2016 | 14:00 | METU Culture and Convention Center, Kemal Kurdas Hall 

Please click here for more information

symposium
Building Bridges


Ercan Ağırbaş:

"About Connection and Perception"

16 May 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

symposium
Invitation for Lecture


Dr. Athena Hadji:

"The Gnostic Art: Early Cycladic Anthropomorphic Sculpture and a posteriori Knowledge Attributions"

06 May 2016 | 14:00 | METU Museum of Archaeology

symposium
Yerleşim Arkeolojisi Sempozyumu


“Süreklilik ve Değişim: Miras Veriye Yeni Yaklaşımlar”


29 April 2016 | 09:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Please click here for event poster

symposium
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARİHİ Konuşmaları


Cecilia Olovsdotter:

"Architecture in Late Roman and Early Byzantine Art (c. 300-800): 

Forms, Functions and Meanings"


03 May 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

exhibition
Ace Mimarlık Exhibiton


METU Faculty of Architecture, Koleksiyon and TSMD Host Architects -14


25 April 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Exhibition Hall


symposium
Design For Life


Guest Lecturer: Stuart Walker:
"Creating Meaning in a Distracted World"

19 April 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı


exhibition
A Tasarım Mimarlık Exhibition


METU Faculty of Architecture, Koleksiyon and TSMD Host Architects -13


11 April 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Exhibition Hall


symposium
50+1/18: Seminar


Gürem F. Özbayar Sargın, Architect, MSc in Graduate Program in Conservation of Cultural Heritage


07 April 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

symposium
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları


Doç Dr. Oya Şenyurt:

"Resim ve Inşâ Üzerinden Geliştirilen Farklı Bir Yaklaşım"

04 April 2016 | 12:30 | 
METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

exhibition
Öncüoğlu Mimarlık Exhibition


METU Faculty of Architecture, Koleksiyon and TSMD Host Architects -12

28 March 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Exhibition Hall


event
Kubbealtı Movies


The Name of the Rose by Jean Jacques Annaud  (1986 )

22 March 2016 | 18:00 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

exhibition
Exhibiton: Louroujina


TÜBİTAK 1001 projesi olarak 2012-2015 yılları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Sevinç Kurt tarafından yürütülen “Kıbrıs- Akıncılar (Louroujina) Köyünün Korunması, Rehabilitasyonu ve Yeniden Canlandırılması Kapsamında Yerel bir Kalkınma Stratejisi Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında yapılan belgeleme, analiz, yenileme ve öneri master plan çalışmalarını içeren (Akıncılar) sergisi 21-25 Mart tarihlerinde Dekanlık Sergi Salonunda ziyaret edilebilir.