Announcements

publication
Şehircilik Yazıları - Melih Ersoy

Melih Ersoy’un, Şehircilik Yazıları kitap dizisi kapsamında bir araya getirilen yazıları, 1990’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar önemli akademik ve mesleki toplantılara sunmuş olduğu bildiriler ile dergilerde çıkan yazıları yanı sıra üstlenmiş olduğu kimi araştırma projelerine ilişkin raporlardan oluşmaktadır. Kitapta yer alan çalışmalar şehircilik alanı ile toplumbilim, siyaset ve iktisat alanları arasındaki ilişkilere yöneldiği ölçüde kent planlama kuram ve uygulama, kent planlama eğitimi ve uygulama ilişkileri, kent planlama uygulamasının doğrudan sorunları, mesleki etik ve örgütlenme konularına da yoğunlaşmaktadır. 


symposium
Salı Söyleşileri 07

Şule Demirel and Res. Assist. Damla Karagöz are going to present their ongoing doctoral dissertations within the scope of CRP 640 Doctoral Seminer course.


12 June 2018 I 12:30 I Kubbealtı


workshop
Summer School on energy efficiency in buildings

This summer school will focus on energy efficiency in buildings, including legal, technical and administrative support mechanisms needed to increase the energy efficiency of buildings.23 July - 17 August 2018 | Faculty of Architecture


symposium
Architecture for Dialogue: The Embassy of Italy and the Space Diplomacy in Ankara

Diyalog İçin Mimarlık: Ankara'da İtalyan Büyükelçiliği ve Diplomasi Mekanları

05 June 2018 | 10:00 - 12:30 Amphitheatre of  the Faculty of Architecture


symposium
Salı Söyleşileri 06

Tuesday Talk Series #6: Res. Assist. Neşe Aydın and Zeynep Özçam are going to present their ongoing doctoral dissertations within the scope of CRP 640 Doctoral Seminer course.

05 June 2018 | 12:30 Kubbealtı


symposium
Jansen | Ankara

Başkent Ankara’nın planlama tarihinde etkin bir yere sahip olan Hermann Jansen üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) Mimarlık Fakültesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde, Goethe Institut Ankara katkılarıyla uluslararası bir sempozyum düzenlenmektedir.


13-14 Aralık 2018 | Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara


publication
Diamonds in Sahara

The “METU Lodging DOCUMENTED” exhibition and its catalogue are products of an ongoing research project that launched in February 2013, to make a comprehensive documentation of a relatively unknown Modernist Housing project in Ankara. The preparation process of the exhibition was supported by a group of graduate students during the spring of 2016 and the opening was held on the July 23 with the participation of university staff. The exhibition was planned to be open for only one hour, and lodging#5, in which the exhibition was held, to be transformed into a “house museum” for only one day. The ultimate goal of this exhibition was to protect these houses; a new method of preservation was proposed to generate an awareness for their architectural and social values.

workshop
Atölye: 100. Yıl'ı Yeniden Düşünmek

Kentler aşağıdan yukarıya, katılımcı bir yöntemle tasarlansa, sürece dahil olan aktörler aynı masa etrafına toplansa, nasıl bir kent çıkardı ortaya? Daha yaşanabilir kentler için tasarım oyununu"oynamak” isteyen tüm fakülte öğrencilerini Katılımcı Kentsel Tasarım Oyunu atölyemize başvurmaya davet ediyoruz.

Son başvuru tarihi 21 Mayıs 2018


24 Mayıs 2018 | 17:00 | Kentsel Tasarım Stüdyosu


event
VII. Yerleşim Arkeolojisi Öğrenci Sempozyumu

17-18 May 2018 | Kubbealtı

symposium
Public Lecture: When Architecture Creates Barriers at University Built Environment

The lecture focuses on examining accessibility in the educational sector in Lebanon to investigate whether adopting an inclusive design approach in a university setting is preferable to just meeting building legislative requirements.


16 May 2018 | 12:00 | Kubbealtı


symposium
50+ /25: Seminar

From Survey to Planning and Design: Changing Tools and Approaches in Surveying Cultural Heritage Prof. Dr. Pietro Grimaldi [President of the International Architectural Photogrammetry Committee - COIFA

Architectural Photogrammetry Laboratory, Polytechnic of Bari, Italy

09 May 2018 | 12:30 Kubbealtı


symposium
Salı Söyleşileri 5

Kültürel mirasın korunması konusunda uzman olan Sayın Mehmet Gürkan tarafından “Alan Yönetimi ve Koruma Planlaması” başlıklı bir sunuş gerçekleştirilecektir.

Sunum dört ana başlık altında yapılacaktır.

- Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasındaki araçlar

- Korumanın süreçleri

- Koruma Amaçlı İmar Planları ve Alan Yönetim Planları

- Çanakkale Tarihi Alan Yönetimi deneyimi


08 Mayıs I 12:30 I Kubbealtı


symposium
The Unfinished Masterpiece and Unrealized Dream: Jørn Utzon's Sydney Opera House and Its Chinese Inspiration

Asst. Prof. Chen-Yu Chiu, Bilkent University

30 April 2018 | 12:30 | Kubbealtı

event
ICOMOS: Heritage for Generations │Nesiller Boyu Miras

Her yıl 18 Nisan, ICOMOS - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi - tarafından o yıl için belirlenmiş bir tema çerçevesinde, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü olarak kutlanmakta ve her ülkede o yılın teması ile ilgili çeşitli ulusal etkinlikler yapılmaktadır. 2018 yılı 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’nün teması ‘Heritage for Generations │Nesiller Boyu Miras’ olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de etkinlikler düzenlenmektedir.


symposium
Two Award Winning Finnish Architects

Juha Leviskä and Mikko Heikkinen


26 April 2018 | 12:30 | Kubbealtı


exhibition
Necdet Teymur Anısına

Toplantı:

Tasarım ve Mimarlıkta Kuram, Eğitim ve Söylem

20 Nisan 2018 | 13:30 | Kubbealtı

Sergi:

Necdet'ten

20 Nisan 2018 | 17:00 | Dekanlık Sergi Salonu


publication
Environmental Discourse

This book is the facsimile of Environmental Discourse published in April 2018 for the commemoration of Prof.Dr. Necdet Teymur, former Dean of the Faculty of Architecture | METU [1997-2000]

symposium
METU Talks on Architecture 2018

"Play as Practice: Exploring the use of local cultural practices as a research tactic for accessing the migrant experience of place"

Reem Charif (University of East London), Catalina Pollak Williamson (Public Interventions) 


16 April 2018 I 12:30 I Kubbealtı

symposium
Salı Söyleşileri 4

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri kendileri düzenledikleri teknik gezi kapsamında Biga’da yaşadıkları deneyimlerini, Biga’nın potansiyellerini, gelecekte nasıl bir kent olacağını, şu an ne konumda olduğunu ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile yaptıkları görüşmeleri anlatacakları bir sunum gerçekleştireceklerdir.


17 Nisan I 12:30 I Kubbealtı


symposium
Salı Söyleşileri 3

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Sayın Orhan Sarıaltun tarafından ‘Kent Planlama Mesleğinde Sorunlar ve Olanaklar’ başlıklı bir sunuş gerçekleştirilecektir. ​Sunuş, meslek pratiğine yönelik çözüm bekleyen sorun alanları kadar mesleğin verimli ve etkin deneyimlenmesine yönelik olanak ve olabilirlikleri tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. ​

03 Nisan 2018 | 12:30 | Kubbealtı