Announcements

symposium
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları

Doç. Dr. Özge Öztekin

Hacettepe Üniversitesi Şiir ve Mimari (I): XVIII. Yüzyılda Yazılmış Divanlardaki Tarih Manzumelerinde Devrin Mimari Yapılarının İşlenişi

06 December 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Please click here for more information

exhibition
How to Value Heritage?

The Faculty of Architecture cordially invites you to the exhibiton of "How to Value Heritage? What are the Roles of Place Makers ? "

02 December 2016 | 15:30 | METU Faculty of Architecture, Exhibition Hall

Please click here for more information

event
Experimental Observation

Experimental observation open to CE and ARCH students.

Biaxial seismic loading of ½ scale RC frame infilled with mesh reinforced brick masonry wall

23 November 2016 | 14:00 | CE Department K2 Building, Structural Mechanics Lab.

Please click here for more information


symposium
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları

Şule Pfeiffer-Taş

“Aydınoğullarının Çok-kültürlü Ticaret ve Yönetim Merkezi : Ayasuluk-Efes”


22 November 2016 | 12:30 | 
METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Please click here for more information

 

symposium
3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi

Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri


25-26 November 2016 | METU Faculty of Architecture, Auditorium

Please click here for more information


symposium
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları

Richard Piran McClary

“Medieval Craftsmen and the birth of the Rūm Saljūq Aesthetic: The ʿIzz al-Dīn Kay Kāwūs Hospital in Sivas”

11 November 2016 | 12:30 | 
METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Please click here for more information


exhibition
'Görünmez Kentlere Yolculuk' | Fotoğraf Sergisi

Bu sergi İtalyan yazar İtalo Calvino'nun Görünmez Kentler (1972) ve Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu (1979) adlı eserlerinin verdiği esinle hazırlandı.

11 November 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Exhibition Hall

Please click here for more information
symposium
8. Türkiye Şehircilik Kongresi

Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri için düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu'nun bu yıl 40.sı 8. Türkiye Şehircilik Kongresi kapsamında Fakültemiz ev sahipliğinde düzenlenecektir.


7-9 November 2016 | METU Faculty of Architecture

Please click here for more information

workshop
2. Öğrenci Kurultayı

8. Türkiye Şehircilik Kongresi dahilinde şehir ve bölge planlama bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılacağı "2. Öğrenci Kurultayı" yapılacaktır.

06 November 2016 | METU Faculty of Architecture, Auditorium

Please click here for more information

exhibition
IKSV 3rd İstanbul Design Biennial - Are We Human?

METU Faculty of Architecture Replies: Not Yet...

The 3rd Istanbul Design Biennial, which will be open between 22 October - 30 December 2016, revolves around the question as: Are We Human? Curated by Beatriz Colomina and Mark Wigley, this international event is to provoke the idea that design itself needs to be redesigned, by exploring the intricate relationship between "design" and "its human aspects." In this regard, METU Faculty of Architecture replies their inquiry with its own satirical repertoire via the faculties of pure planning and design; "not yet..." 

22 October -30 December 2016 | 09:30-17:30 | Kadir Has University, Main Hall
Click here for IKSV 3rd İstanbul Design Biennial Official Website.

 

To watch the video of METU Faculty of Architecture click play button below:

 

symposium
Urban Realities: The Case of Islamabad

Sannah Ejaz

Urban Realities: The Case of Islamabad

20 October 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Please click here for more information

symposium
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları

Can Bilsel

“Displacement and Context in Bernard Tschumi’s New Acropolis Museum”

11 October 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Please click here for more information

event
2016 - 2017 Akademik Yılı Açılış Programı

03 October 2016 | METU Faculty of Architecture

Please click here for event poster 

workshop
Controlling Design

Towards Generative Communication Between Architects and Planners.

07 October 2016 | METU Faculty of Architecture

Please click here for more information

symposium
International Symposium on Urban Design

04-06 October 2016 | METU Faculty of Architecture

Please click here for more information

symposium
UTAK 2016

UTAK Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı

21-23 September 2016 | METU Faculty of Architecture

Please click here for more information

news
Red Dot Design Ranking 2016

The Red Dot Design Ranking 2016 honors enterprise and institutions who have continuously pursued design excellence. The ranking is computed using a weighted formula considering the cumulative number and classes of awards received over recent five years. The Red Dot Design Ranking released by the Red Dot Institute consists of four honorary lists for Companies, Design Studios, Universities in Asia Pacific and Universities in Americas and Europe.

Please click here for more information

 

news
TEDx İstanbul Semineri | ODTÜ Burs Programı

1998 yılında başlattığı hareketle öğrencilerin hayatına anlamlı bir dokunuşta bulunan Arif Aygündüz, burs projesiyle öğrencilere sadece ekonomik olarak değil sosyal ve kültürel destekte de bulunduklarını belirtiyor. TEV’in bünyesindeki 1.150 fondan biri olarak kurulan bu fon; özveri, birebir iletişim ve dürüst yaklaşımla kısa zamanda en büyük ilk 10 fon arasına giriyor. Bir fikrin ve bireysel bir çabanın ne kadar büyük güce sahip olabileceğini bize hatırlatan Arif Aygündüz hepimize çağrıda bulunuyor: “Hemen şimdi harekete geçin ve birinin hayatına dokunun. Destek olun ki başkaları da sayenizde ivme kazansın.”
Please click here for more information


publication
New Books 2016

In its simplest sense, the ‘house’ sustains its adventure, which started as ‘an owned place’ and ‘shelter’, through variations in meaning and function that sway between ‘personal space’ and the ‘public domain’. In this sense, it is possible to perceive, study and discuss the ‘house’ on the timeline between the point when the ‘cavern’ was the plainest form of the house and its present state where it has become a popular consumption commodity. Please click here for more information

METU Faculty of Architecture Presspublication
New Books 2016

Baykan Günay akademik ve mesleki yaşamı boyunca kentte nitelik arayışı peşinde koşmuştur. Akademik çalışmalarında sürekli “şehircilik nedir?” “planlama ile mimarlık ve peyzaj mimarlığı arasında nasıl bir birliktelik kurulabilir?” sorularını sormuş, birçok çalışmasında kentsel mekânı biçimlendirme süreçlerinin tek bir disiplinin tekeline bırakılamayacağını belirtmiş, bu süreçte planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı, tasarım ve diğer alanlardan uzmanların bir araya gelmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Please click here for more information

METU Faculty of Architecture Press