Announcements

symposium
Two Award Winning Finnish Architects

Juha Leviskä and Mikko Heikkinen


26 April 2018 | 12:30 | Kubbealtı


symposium
The Unfinished Masterpiece and Unrealized Dream: Jørn Utzon's Sydney Opera House and Its Chinese Inspiration

Asst. Prof. Chen-Yu Chiu, Bilkent University

30 April 2018 | 12:30 | Kubbealtı

exhibition
Necdet Teymur Anısına

Toplantı:

Tasarım ve Mimarlıkta Kuram, Eğitim ve Söylem

20 Nisan 2018 | 13:30 | Kubbealtı

Sergi:

Necdet'ten

20 Nisan 2018 | 17:00 | Dekanlık Sergi Salonu


publication
Environmental Discourse

This book is the facsimile of Environmental Discourse published in April 2018 for the commemoration of Prof.Dr. Necdet Teymur, former Dean of the Faculty of Architecture | METU [1997-2000]

symposium
METU Talks on Architecture 2018

"Play as Practice: Exploring the use of local cultural practices as a research tactic for accessing the migrant experience of place"

Reem Charif (University of East London), Catalina Pollak Williamson (Public Interventions) 


16 April 2018 I 12:30 I Kubbealtı

symposium
Salı Söyleşileri 4

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri kendileri düzenledikleri teknik gezi kapsamında Biga’da yaşadıkları deneyimlerini, Biga’nın potansiyellerini, gelecekte nasıl bir kent olacağını, şu an ne konumda olduğunu ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile yaptıkları görüşmeleri anlatacakları bir sunum gerçekleştireceklerdir.


17 Nisan I 12:30 I Kubbealtı


symposium
Salı Söyleşileri 3

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Sayın Orhan Sarıaltun tarafından ‘Kent Planlama Mesleğinde Sorunlar ve Olanaklar’ başlıklı bir sunuş gerçekleştirilecektir. ​Sunuş, meslek pratiğine yönelik çözüm bekleyen sorun alanları kadar mesleğin verimli ve etkin deneyimlenmesine yönelik olanak ve olabilirlikleri tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. ​

03 Nisan 2018 | 12:30 | Kubbealtı


symposium
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARİHİ Konuşmaları

Martina Becker, University of Michigan
“The First National Style and the Contours of Art in the Late Ottoman Empire”


03 April 2018 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı


exhibition
İşveren Sergisi Konuşmaları: ODTÜ Kampüsü

24 Mart 2018 | 14:00 | Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara


symposium
The Conditions of Experimentation:

Innovation and change in multi-residential housing in Europe and Australia.

Dr. Tarsha Finney


19 March 2018 | 12:30 | Kubbealtı


publication
Toplum Odaklı Kalkınma, Katılım Planlama ve Yaşam Kalitesi

Bu kitap, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı Stüdyosunda 2016-2017 öğretim yılında “Toplum Odaklı Kalkınma, Yaşam Kalitesi ve Katlım” başlığı altında yürütülen çalışmaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Çalışma, Prof. Dr. Serap Kayasü öncülüğünde, Yrd. Doç. Dr. Burak Büyükcivelek, Yrd. Doç. Dr.Gül Şimşek ile Araş. Gör. Damla Karagöz yöneticiliğinde gerçekleşmiştir.

publication
Türkiye'de Mekansal Stratejik Planlama ve Mahalle Ölçeğinde Katılım

Bu kitap, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama Anabilim Dalı Şehir Planlama (CP) Stüdyosunda 2015-2016 öğretim yılında “Stratejik Planlama ve Katılım” başlığı altında yürütülen çalışmaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Çalışma, Prof. Dr. Serap Kayasü ve Yrd. Doç. Dr. Burak Büyükcivelek ile Araş. Gör. Pınar Çobanyılmaz ve Araş. Gör. Damla Karagöz yöneticiliğinde gerçekleşmiştir.


symposium
Salı Söyleşileri 2
Şehir ve Bölge Planlama son sınıf öğrencileri, TU Dortmund/Almanya ve De Aveiro/Portekiz erasmus tecrübe ve izlenimlerini karşılaştırmalı olarak katılımcılarla paylaşacaklardır. 

13 Mart 2018 | 12:30 | Kubbealtı


symposium
50+ /24: Seminar

Experimental Preservation

Jorge Otero-Pailos, Director and Professor of Historic Preservation, Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation


9 March 2018 | 12:30 | Kubbealtı

symposium
Salı Söyleşileri 1

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım Stüdyosu kapsamında yapılmış olan Ukrayna alan gezisi izlenimleri sunulacaktır. Kiev ve Lviv kentlerini kapsayan gezi bağlamında yapılacak sunum ile Ukrayna’ya özgü kentsel yaşam, şehircilik ve mimarlık konuları irdelenerek katılımcılarla paylaşılacaktır.

27 Şubat 2018 | 12:30 | Kubbealtı


publication
Conflict, Planning and Design

South Eastern Turkey was exposed to a very intensive, longstanding and destructive condition of military conflict in urban context, after September 2015. Having lasted for about three months, the military conflict occurred in twenty-two settlements in over seven cities. This revealed the urgent necessity to define responsive planning and design strategies for the regeneration and social rehabilitation of cities after conflict, as well as reconsidering the consequences of urban warfare. This book includes five essays discussing the issue from different perspectives, along with the design research studies conducted by METU Master of Urban Design (MUD) Graduate Studio in 2016-2017 Academic Term in the context of Suriçi, Diyarbakır under the title of ‘recovery urbanism’.


symposium
A Pioneer in Abstraction

A Pioneer in Abstraction : Lorser Feitelson Modern Artist From Figure to Form

How Feitelson’s art evolved to a pure abstraction through a ‘Michelangelesque’ understanding of the figure. Why Lorser Feitelson became Los Angeles’ ‘Best Kept Secret’.
Jale N. Erzen

14 February 2018 | 12:30 | Kubbealtı


publication
Mapping Syrian Migrant Spaces in Ankara

This book portrays a collection of the products of Arch 735 Creative Mapping Techniques in Architecture Course initiated as a post-graduate course in 2017 Spring Semester at Metu Department of Architecture.

symposium
Lectures on Conservation of Cultural Heritage
Dr. Pınar Aykaç 
Musealisation as an Urban Process: The Transformation of the Sultanahmet District in Istanbul’s Historic Peninsula”

16 January 2018 | 11:30 | METU Faculty of Architecture, R45

symposium
Lectures on Conservation of Cultural Heritage
Dr. Sibel Yıldırım Esen
“Disaster Risk Management of Cultural Heritage, Significance and Core Principles

16 January 2018 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, R45