ALUMNI | omim | metu alumni

OMIM | ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI BİLGİ ve İLETİŞİM DERNEĞİ

http://www.omim.org.tr/

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunları olarak kurduğumuz OMİM sizlerin de katkı, öneri ve işbirliği ile daha önceki yönetimlerin değerli çalışmalarını örnek alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulaşılması gereken onca hedef arasında, bugün gelinen nokta çalışmalarımızın sürekliliğinin bizleri her geçen gün daha büyük başarılara götüreceğinin göstergesidir. Şimdiki yönetimin ana amacı OMİM’i mali açıdan daha da güçlendirip özellikle öğrencilerimize burs veren ve zor durumda olanları rahatça destekleyen bir kurum konumuna getirmektir.

ODTU ALUMNI | ODTUMD | ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ

http://www.odtumd.org.tr/

DERNEK'in amacı üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, ÜNİVERSİTE' nin, ÖĞRENCİ'lerin ve MEZUN'ların sorunları ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanımlarının genelde ülke, özelde ODTÜ camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarfetmek, bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliğini geliştirmek, MEZUN'ların birikimlerini ülkenin ve ÜNİVERSİTE'nin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak, sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde ÜNİVERSİTE’de öğrenim gören öğrencilere Burs ve benzeri yönde yardım etmek olup, çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

 

Career Planning Center | Kariyer Planlama Merkezi

https://kpm.metu.edu.tr/en

Providing support to all METU students and alumni about professional life so as to increase their favorability for employment, help them easily make the correct career choice, and to act as a mediator in strengthening ties so that they might offer solutions as members of the METU family after their graduation, by both “giving support” and “receiving support”.