Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Halihazırda Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde üç Araştırma Birimi bulunmaktadır: Şehir ve Bölge Araştırmaları Birimi; Kentsel Tasarım ve Araştırma Birimi; ve Fakülte bünyesinde bir araştırma merkezi olan Konut Araştırmaları Birimi. Bu araştırma birimlerine ek olarak, bölüm personeli tarafından yürütülen çeşitli bireysel araştırmalar bulunmaktadır. Bölüm kadrosunun araştırma konuları ve ilgileri oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır: kentsel ve bölgesel coğrafya, bölgesel planlama ve politika, kentsel ve bölgesel yönetim, kurumsal dönüşüm, planlama tarihi, stratejik planlama, afet risk analizi ve planlaması, konut politikası, kentsel tarih, kentsel koruma, kentsel arkeoloji, kentsel ulaşım, kentsel tasarım vb.

Öğretim üyelerinin devam eden araştırma projelerine bazı örnekler:

Avrupa'da Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel Kümelenme / Bölgesel Kalkınma Aktörleri / Azgelişmiş ülkelerde şehir merkezlerinin çözülme süreci / Yaşam Kalitesi Göstergeleri / Kentsel Deprem Araştırmaları: İstanbul ve Atina Örnekleri / Ilısu Baraj Alanı İçerisinde Köylülerin Yeniden Yerleşimi Projesi / Ilısu ve Karkamış Baraj Rezervuarlarının Arkeolojik Mirası / Bursa'daki Renault Fabrikasında Trafik Güvenliğinin İyileştirilmesi / Doha Şehri Korniş Tasarım Özeti / Süleymaniye Üniversitesi Yapısı ve Kampüs Geliştirme / Güneş Vadisi Konsepti ve Planlaması.

Daha fazla bilgi için:  http://www.crp.metu.edu.tr/