Kentsel Planlama Politikaları ve Yerel Yönetimler

 

 

Amaçlar ve Hedefler

Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin kentsel politika analizi ve tasarımı, kentsel proje yönetimi ve yerel yönetimler alanlarında uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçla program, master ve doktora seviyelerinde eğitim sunmaktadır.

Kentsel sorunların ve politika süreçlerinin karmaşıklığı, çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler programı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından bu amaca yönelik olarak oluşturulmuş ortak bir programdır. Program çok disiplinli yaklaşımının bir parçası olarak sadece bu iki ana disiplinin mezunlarını değil, hukuk, ekonomi, yönetim, psikoloji, sosyoloji, mühendislik ve mimarlık gibi diğer alanlardan da öğrencileri kabul etmektedir.

Programın iki temel yönelimi bulunmaktadır. Bir yandan, iki disiplinin katkılarından faydalanan bir sentez sunmaktadır. Öte yandan, kentsel yönetim ve politika üretiminin kuram ve pratiği arasındaki bağı güçlendirmektedir. Bunu yaparak kentsel politika üretiminde baskın olan pragmatik yaklaşımları sorgular. Programın geçmiş yıllarda odaklandığı alanlar: kentsel yoksulluk, yerel yönetimlerde katılım, yerel yönetim finansmanı, yerel yönetimlerde stratejik planlama, il kalkınma planları, kentsel bölgelerde sağlık ve benzerleri olmuştur. 

Program, özellikle belediyelerde, planlama ajanslarında ve diğer politika odaklı kurumlarda çalışan farklı disiplinlerden mezunları teşvik etmektedir. Master ve doktora programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Program öğrencilerinin ilgi alanlarına ve gelecekteki mesleki tercihlerine göre tezli ve tezsiz programlar arasında seçim yapmalarına izin verilmektedir.

Çalışma alanları:

• Kentsel Yoksulluk

• Yerel Yönetimlere Katılım

• Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama

• İl Kalkınma Planları

• Şehir ve Sağlık

• Yerel Yönetim Politikaları

• Yerel Yönetim Finansmanı

• Kentsel Entegrasyon

• Kentsel Alanlarda Sanayisizleşme

• Şehirde Suç

• Göç

• Kentsel Alanlarda Ayrışma

• Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumu

Daha fazla bilgi için : upl.metu.edu.tr/