Sociology Talks / Sosyoloji Konuşmaları

Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu'nun "How I Became a Storyteller" isimli söyleşisi Kubbealtı salonunda  yapılacaktır.

27 May 2022 | 14:00 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı