Salı Söyleşileri 13

2017-2018 İlhan Tekeli Doktora Tez Ödülü'nü alan Dr. Emrah Söylemez, "Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekansal Etkileşim ve Yönetişim: Türkiye'nin AB ve Gürcistan Sınır Bölgeleri" başlıklı doktora çalışmasının sunuşunu gerçekleştirecektir.

Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.

19 Kasım 2019 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı