Salı Söyleşileri 12

Dr. Öğr. Üyesi A. Burak Büyükcivelek, 'Yaratıcı sınıfın kent kullanım pratikleri' başlıklı 2018 tarihli araştırmasının çıktılarını paylaşarak tartışmaya açacaktır.

Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.


12 Kasım 2019 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı