Books

Surname

Name

Name of Publication

Year

Kuran

Aptullah

İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami

Mimarlık Fakültesi Yayın No 1

1964

Bilgütay

Atilla

Zelzele Bölgelerindeki Yapılar için Nizamlar ve Şartlar

Mimarlık Fakültesi Yayın No 2

1964

Bilgütay

Atilla

Özel Yük ve Özel Şekiller Yardımı ile Plaklar Teorisi Denklemleri Çözümü

Mimarlık Fakültesi Yayın No 3

1964

 

 

Yassıhöyük – Bir Köy İnclemesi

1965

 

 

Yassıhöyük – A Village Study

1965

Acaroğlu

İrem

Toplum Kalkınmasi, Teori ve Uygulanması

Mimarlık Fakültesi Yayın No 4

1966

Bilgütay

Atilla

Çelik Barakalar Heasap ve Konstrüksiyonu

Mimarlık Fakültesi Yayın No 5

1966

Kuran

Aptullah

Modern Mimarlığa Giriş (Richards ve Mock’dan çeviri)

Mimarlık Fakültesi Yayın No 6

1966

Mimarlık Fak.

 

Enviromental Design

Mimarlık Fakültesi Yayın No 7

1967

Erder

Cevdet

Helenistik Devir Anadolu Mimarisinde Kıyma Rekta-Kyma Reversa.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 8

1967

Mimarlık Fak.

 

Doomed by the Dam

Mimarlık Fakültesi Yayın No 9

1967

Kuran

Aptullah

Anadolu Medreseleri

Mimarlık Fakültesi Yayın No 10

1969

Taşpınar

Adnan Selçuk

Hava Meydanları Terminal Binaları.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 11

1969

Beyru

Rauf

Şehir nüfusları, gerçekler ve istatistikler; İzmir şehri üzerinde bir inceleme

Mimarlık Fakültesi Yayın No 12

1969

Özgüner

Orhan

Doğu Karadeniz-Köyde Mimari

Mimarlık Fakültesi Yayın No 13

1970

Özgüner

Orhan

Village Architecture Eastern Black Sea

Mimarlık Fakültesi Yayın No 13

1970

Gürel Sümer

Sümer

Kent Planlamasına Giriş ve Çevre Kavramı

Mimarlık Fakültesi Yayın No 14

1970

Restorasyon Bölümü

 

Göynük; A Town inTimber Region

Mimarlık Fakültesi Yayın No 15

1970

Turak

East

Metropolis and Metropolitan Planning and Development.

1970

Turak

East

Selective Bibliography and Reading Lists on Metropolis and Metropolitan Planning.

1970

Akçura

Tuğrul

Ankara; Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma

Mimarlık Fakültesi Yayın No 16

1971

Tekeli

İlhan

Planlama ve Ülkesel Fiziki Planlama Üzerine

Mimarlık Fakültesi Yayın No 17

1971

Erder

Cevat

Tarihi Çevre Kaygısı

Mimarlık Fakültesi Yayın No 18 ?

1971

Kortan

Enis

Türkiye'de Mimarlik Hareketleri ve Eleştrisi 1950-1960; XX. Yüzyılın Başından 1950’ye Kadar Olan Sürede Mimarlığın Dünyadaki ve Türkiyedeki Gelişmesiyle Birlikte.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 19

1971

Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Institute for Research and Development

Bülten / Bulletin 1 / 1

1971

Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Institute for Research and Development

Bülten / Bulletin 1 / 2

1972

Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Institute for Research and Development

Bülten / Bulletin 1 / 3

1972

Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Institute for Research and Development

Öğretim Üyelerinin Yayınlanmış ve Yayınlanmamış Çalışmaları

1972

Özkan

Süha

Lecture Abstracts, Seminar Proceedings and Bibliography of the Methodology of Design Course

Department of Architecture Course Outline Series No 1

1972

Düzgüneş

Arda

Interior Finishing

Department of Architecture Course Outline Series No 2

1972

İmamoğlu

Vacit

Solar Control İn Architecture

Department of Architecture Course Outline Series No 3

1972

Aktüre

Sevgi

The City – Part 1 Analysis of the Urban Phenomenon – An Urban Centered Approach

Department of City and Regional Planning Course Outline Series No 1

1972

Evyapan

Gönül

Eski Türk Bahçeleri ve Özellikle Eski İstanbul Bahçeleri

Mimarlık Fakültesi Yayın No 20

1972

Aslanoğlu

İnci

Notes on Lectures and Bibliography for the Achitectural History Course

Department of Architecture Course Outline Series No 4

1973

Karpat

Kemal

Gecekondu Sorunu Üzerine

Mimarlık Fakültesi Konferansları Dizisi No1

1973

Özkan, Suha

Mutaf, Güner

Temel Tasarım Denemesi

1973

Derya

Ekmel

Housing Policies in Weastern Europe

1973

Çelebioğlu

Ayşe Zekiye

Christopher Alexander: His Philosophy of Design and his Works: A Brief Summary of Evolution of Alexander’s Ideas in the Last Ten Years’ Period.

Theory of Design Occasional Papers 1

1973

Bacak, Özen

Eyüce, Ahmet T.

Yona Friedman: Comments and Comparative Criticism Concerning Friedman’s Philosophy; his Envirotecture and techniques of its Artifacture.

Theory of Design Occasional Papers 2

1973

Önür

Selahattin

The Archigram Group: A Survey of Works and Thoughts Between 1960-1970.

Theory of Design Occasional Papers 3

1973

Önür

Selahattin

Cedric Price: A Survey of His Works and Thoughts.

Theory of Design Occasional Papers 4

1973

Selçuk

Fügen K.

Elements of Dimensions.

Theory of Design Occasional Papers 5

1973

Üstünkök

Okan

Selected Readings inConservation and Development of Historical Urban Enviroment.

1973

Kortan

Enis

ODTÜ Gaziantep Kampusu

1973

Aran

Kemal

Eymir Gölü Çevre Kıymetlendirmesi Raporu

1973

May

Hayden Berkley

Improving Quality of Environment Through Human Enviroment – Behavior Studies.

1973

Evyapan

Gönül

Tarih içinde Formel Bahçelerin Gelişimi ve Türk Bahçesinde Etkileri

Mimarlık Fakültesi Yayın No 21

1974

Bilgütay

Atilla

Betonarme kabuk ve katlanmış plaklar tasarımı için esaslar: Hindistan standartları / tercüme eden: Atilla Bilgütay

Mimarlık Fakültesi Yayın No 22

1974

Kortan

Enis

Türkiyede mimarlık hareketleri ve eleştirisi, 1960-1970 : 1960 larda modern mimarlıktaki önemli gelişmelerin ve teorilerin açıklanmasıyla birlikte

Mimarlık Fakültesi Yayın No 23

1974

 

 

Mimarlık Fakültesi 1972-1973 Çalışmaları

1974

 

 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi 1973-1974 Yıllığı

1974

Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Institute for Research and Development

Bülten / Bulletin 1 / 4

1974

Gök

Tamer

Şehir Planlama Süreci – Kurumsal Bir İnceleme.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ders Notları Dizisi 2

1974

Özkan

Süha

Yaz Uygulamaları

1974

Özkan

Süha & Mutaf, Güner

Temel Tasarım Denemesi 2

1974

 

 

Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bölümü 1972/73 – 1973/74 Onarım Teknisyenleri Kursu Ders Anahtarları ve Bibliyografya.

1974

Erder

Cevat

Tarihi Çevre Bilinci: Tarihi Yapılar ve Çevrelerinin Değerlendirilmesi Gelişiminde Örnekleme.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 24

1975

Adam

Mehmet

Housing

1975

Tarkalı

Duran

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Uygulama Sonuçları.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 25

1976

Aktüre

Sevgi

The City – Part 2 The City in Regional Conext

Department of City and Regional Planning Course Outline Series No 2

1976

 

 

ODTÜ Mimarlık Bölümü Önerisi

1976

 

 

Journal of the Faculty of Architecture – Writting Manual

1976

 

 

Mimarlı Fakültesi – Yazı Kılavuzu

1976

Taşpınar

Adnan Selçuk

Mimaride Gün Işığı ve Gaziantep Kampsünde Uygulanaması.

1 büyük, 3 küçük

1977

Osmay

Sevin

A Collection of Readings and the Bibliography for the Urban Enviroment Course.

Department of City and Regional Planning Course Outline Series No 4

1977

Bademli

Raci

Alıntılar 1

Department of City and Regional Planning Course Outline Series No 5

1977

 

 

Mimarlıkta İkinci Kademe Eğitimi: Kuram, Kademe, Uygulama 21-23 Mart 1977

1977

Asalnoğlu

İnci

Tire’de Camiler ve Üç Mescit.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 26

1978

Şenyapılı

Tansı

Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 27

1978

Erder

Leila

City Population Issues and Strategies in the Middle East.

Department of City and Regional Planning Course Outline Series No 6

1978

Ersoy

Melih

The Political Economt of Urban Areas.

Department of City and Regional Planning Course Outline Series No 7

1978

Gök

Tamer

Kentlerde Arazi Kullanım Kararlarını Belirleyen Etmenler.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ders Notları Dizisi No 8

1978

Pultar

Mustafa&

Turan, Mete

ODTÜ Mimarlık Bölümü Gerekçe.

1978

 

 

Çevre Koruma Çalışmaları 1964-1978.

1978

 

 

Endüstri Ürünleri Bölümü Kuruluş Raporu

1978

 

 

Tarihi Anıtları Bakım ve Koruma Bölümü: Malzeme Labratuvarı Deney ve Araştırma Listesi.

1978

Pultar

Mustafa (Der.)

Mimarlık Bilimi Kavram ve Sorunları.

Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği Yayını 2

1978

Rona

Zeynep

Metu Faculty of Slide Archive: Catalogue of The 20th. Century Architecture.

Occasional Paper Series No 1

1978

Pultar

Mustafa&

Turan, Mete

Architectural Science Workshop 1976.

Occasional Paper Series No 2

1978

Rona (Kınık)

Zeynep

Late 19th and 20th Century Artists and Movements.

Occasional Paper Series No 3

1978

Farouqui

Suhail

Arab Cities and Urbanisation: A Bibliography.

Occasional Paper Series No 4

1978

Tekeli

İlhan

Mekan Organizasyonlarına Makro Yaklaşım; Türkiye Üzerien Bir Deneme.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 28

1979

Denel

Bilgi

A Method For Basic Design.

Mimarlık Fakültesi Yayın No 31

2 küçük kitap, 2 büyük teksir kitap

1979

Acar

Erhan

Two Essays on Housing.

1979

Bademli

Raci

Alıntılar 2: Konut, Kira, Gecekondu, Arsa.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ders Notları Dizisi No 8 ?

1979

Pultar

Mustafa (Der.)

Çevre, Yapı ve Tasarım.

Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği Yayını 3

1979

Taraklı

Duran

Planning of Agricultural Settlement and its Sub-Structure.

1979

Esmer

Özcan

Transportation Planning Process and the Four-Step Models.

1979

 

 

Department for the Restoration and Preservation of Historic Monuments; Curriculum, 1979-1981.

1979

 

 

Department of Building Science and Enviromental Design;

Curriculum, 1979-1981.

1979

 

 

Department of City and Regional Planning; Curriculum, 1979-1981.

1979

 

 

Department of Industrial Design.

1979

 

 

Thesis Writer’s Handbook

1979

Özkan

 

Süha ve Yolal, Eşber

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1960-1976 Arasında Bitirenlerin Çalışma Alanları.

Occasional Paper Series No 5

1979

Bademli

 

Raci ve Akışık, S.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü; Planlama Eğitim Programını Geliştirme Seminerleri-1

Occasional Paper Series No 6

1979

İmamoğlu

Vacit

Assesment of Living Rooms by Householders and Architects.

Research Report No 1

1979

İmamoğlu

Vacit

İç Uzamlar için Genel Bir Değerlendirme Ölçeği.

1979

Turan

Mete

Energy-Budget of a Slope-Settlement in a Hot-Arid Zone.

Research Report No 2

1979

Pamir

Haluk

Differences on Enviromantal Control, Costrual Style and the Use of Space.

Research Report No 3

1979

Yolal

Eşber

1957-1978 Tasarım Stüdyosu Çalışmaları / Architectural Design Abstracts.

1979

Nedimoğlu

Ferzan & Bulca, Pınar

Kentsel Standartlar Derlemesi

1979

Aslanoğlu

İnci

Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı

1980

Erpi

Feyyaz

Kentsel Trafik Planlaması Elkitabı / A Handbook of Urban Traffic Planning.

1980

Gök

Tamer

Kent Planlaması ile İlgili Yasal Kurallardan Seçmeler.

1980

İmamoğlu

Vacit

Microclimatic Elements of Houses in Turkish Arid Zones.

1980

İmamoğlu

Vacit

Binalara İlişkin Zihinsel Plan, Kullanım ve Değerlendirme.

1980

Gök

Tamer (der.)

Kent Planlamada Kuram ve Kılgı. Seminer 13-14 kaısm 1980.

1980

Gök

Tamer (der.)

Türkiye’de İmar Planlaması. Seminer 17-18 Mayıs 1979.

1980

Eker

Fatma &Ersoy, Melih (der.)

Kent Planlamada Standartlar.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ders Notları Dizisi No 13

1980

Ersoy

Melih (der.)

Özetli Kaynakça: Kent Planlama İle İlgili Süreli Yayınlar.

1980

Tekeli

İlhan

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün Programının Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Düşünceler.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü; Planlama Eğitim Programını Geliştirme Önerileri -1

No .2.1980

1980

Şenyapılı

Tansı

Squatter Settlements-A Bibliography

No .2.1980

1980

Turan

Mete & İmamoğlu, Vacit (der.)

Kızılçaşar: A study in Obsevation

Architectural Science Workhop Report No:76-1

No R-1 06 80

1980

İdil

 

A. Ç & Oflazer, K.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Tarihi Anıtlar Bakım ve Onarım Bölümü Malzeme Labratuvarı, Yapı Malzemeleri Belgeliği ve Belgeleme Sistemi

No M-1 04 80

1980

Öztürk

Halit

Yabancılaşma, ideoloji, Katılım: Fiziksel çevrenin Oluşumuna Halk Katılımının Yabancılaşma ve İdeolji Kavramlarıyla İrdelenmesi.

No T-1 07 80

1980

Tankut

Gönül & Okyay, Tarık & Balamir, Murat

4. Sınıf Şehircilik Stüdyosu 1976-77 Güz Dönemi Çalışması: Değişik Yapı Seçeneklerine Göre Gaziantep Kent Planlaması.

No S-1 07 80

1980

Özgüç

Bülent & Badler, Norman

An Integrated Systems Approach to Computer-Aided Architectural Design.

Research Report No 4

1980

Pultar

Mustafa

The Çembil Informaiton Centre

General Report no 1

1980

 

 

Residential Areas in Cities: World Perspective -1. Complied from Ekistics.

Department of City and Regional Planning Course Outline Series No 10

1980

Osmay

Sevin

A Collection of Readings and the Bibliography for the Urban Enviroment Course. 2 Cilt.

Cilt1 X 2, cilt2 x1

Department of City and Regional Planning Course Outline Series No 11

1980

Biglütay

Atilla

Tasarım

1980

 

 

Üçüncü Uluslararası Kerpiç Koruma Sempozyumu / Third International Symposium on Mudbrick (Adobe) Prerservation 29 Eylül – 4 Ekim 1980.

1980

Akçura

Tuğrul

İmar Konusunda Gözlemler

1982

Aktüre

Sevgi

19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi.

1981

Bakırer

Ömür

Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı. 2 Cilt

1981

Denel

Bilgi

Temel Tasarım ve Yaratıcılık

1981

Denel

Serim

An Historical perspective: Industrial Design.

1981

Erzen

Jale

Mimar Sinan Dönemi Camii Cepheleri.

1981

Evyapan

Gönül Aslanoğlu

Kentleşme Olgusunun Hızlanması Nedeniyle Yapılar Yakın Çevresi Düzeyinde Açık Alan ve Mekanların Değişimi.

1981

Kortan

Enis

Çağdaş Üniversite Kampüsleri Tasarımı.

1981

Şenyapılı

Tansı

Gecekondu: Çevre İşçilerin Mekanı.

1981

Yıldırım

Yavuz

Mimar Kemalettin ve I. Ulusal Mimarlık Dönemi.

1981

Taneri

 

Yurdanur

Türkiye'de 1931-1979 Yılları Arasında Yayınlanmış on Süreli Mimarlık Yayını için bir Dizin Çalışması.

No B-1 09 81

1981

Şenyapılı

Önder

Kentleşmeyen Ülke Kentlileşen Köylüler.

No R-1 09 81

1981

Taraklı

Duran

Mudurnu İlçesi Orman Köyleri

No T-1 01 82

1981

Turan

Mete ve diğerleri

Güneş Evi ODTÜ Mimarlık Fakültesinde Bir Deneme.

Araştırma Raporu No 5

1981

Özgüç

Bülent

Bilgisayar ve Mimarlık: Dil, Bilim, Sanat ve Teknoloji Yönünden Bir İnceleme.

Araştırma Raporu No 6

1981

İmamoğlu

Vacit

Pencerenin Uzam Algılamasında Oynadığı Rol ve Psikolojik Açıdan Uygun Pencere Arayışında Bir Deneme.

Araştırma Raporu No 8

1981

Nalbantoğlu

Gülsüm

Cognitive, Behavioral and Numerical Aspects of an Environmnet, a Study of the Aleey o the Middle East Technical University Campus.

Department of Building Science and Environmental Design

Course Outline Series No 1

1981

Nalbantoğlu

Gülsüm

Directory of Çembil Information.

General Report No 4

1981

 

 

Department of Building Science and Environmental Design: Curriculum 1981-1983

1981

 

 

Middle East Technical University Faculty of Architecture: Catalogue 1979-1981

1981

Tekeli

İlhan

Dolmuşun Öyküsü

Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği Yayını 4

1981

 

 

Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi 2 Cilt

1981

 

 

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Ulusal Kongresi 13-15 Mayıs 1981.

1981

Turan

Mete

Edilgen Isınma ve ODTÜ Güneş Evi

1982

Denel

Serim

Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekanlarda Değişim ve Ndeneleri.

1982

Evyapan

Argun

Tekno Bilimsel Denetim ve Yöneldiği Çevreler.

No T-2 02 82

1982

Taraklı

Duran

Mudurnu Orman içi Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlama Sonuçlarına Göre İlçe Çapında Gerekli Fiziki Yatırımlar.

No T-3 03 82

1982

Balamir

Nefise

Kırsal Türkiye’de Eğitim ve Toplum Yapısı

1982

Taneri

Yurdanur & Tarkaner, Işık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları

1982

Turan

Mete

Binalarda Edilgen Isınma.

Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği Yayını 5

1982

Kortan

Enis

Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlık ve Şehirciliği

Mimarlık Fakültesi Yayın No 37

1983

Taraklı

Duran

Konut Kooperatifçiliği.

1983

Gök

Tamer

İmar Kararları ve Yargı Denetimi.

1983

Evyapan

Argun

A Compilation of Studio Programs for Cp 101-102 between 1973-1983.

1984

Doğanaksoy

Ali

General Mathematics.

1984

 

 

Media 84/I Öğrenci Projesi

1984

 

 

Media 84/II Öğrenci Projesi

1984

 

 

Tarih İçinde Ankara Eylül 1981 Seminer Bildirileri.

1984

 

 

Yapıda Tesisat

Panel 9 Mart 1984.

1984

Doğanaksoy

Ali

Analytic Geometri

1985

Sayın

Erol

Introductory Systems Approach

1985

 

 

Birinci Yangın Ulusal Kurultayı

1985

Erpi

Feyyaz & Gürsu, Hakan

Graphic Communication.

1986

Erpi

Feyyaz

Buca’da Konut Mimarisi (1838-1934).

1987

Doğrusöz

Halim

1978-1988 Eğitim-Öpretim Yılı Açılış Dersi.

1987

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi Temmuz 1987

1987

 

 

İstiklal Mahallesi.

Mimarlık Fak. Restorasyon Bölümü.

1988

Taraklı

Duran

Ormanlarımız ve Yerleşimleri.

1990

Tankut

Gönül

Bir Başkentin İmarı Ankara: (1929-1939).

1990

 

 

Media 90/1

1990

 

 

Media 90/2

1990

 

 

Culture, Space, History proceedings of the eleventh biennial conference of the International Association for the Study of People and their Physical Surroundings July 8-12. 1990 5Cilt

1990

Erzen

Jale

Mimar Sinan Camii ve Külliyeleri – Tasarım Süreci Üzerine Bir İnceleme.

1991

Kortan

Enis

Turkish Architecture and Urbanism Through The Eyes of Le Corbusier – Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlık ve Şehirciliği.

1991

 

 

Ankara’da Sanayi Konut İşyeri İlişkileri.

1991

 

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – 1991 Sonbaharyarıyılı Seminer Programı.

1991

Aktüre

Sevgi

Urban History and Conservation Issues of Turkish Cities.

1991

Balamir

Murat

Housing and Planning.

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1991

Eraydın

Ayda

Enviroment and Planning.

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1991

Türel

Ali

Housing, Transport and Planning.

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1991

Eraydın

Ayda

Post-Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler.

1992

Kortan

Enis

Mimarlıkta Teori ve Form.

1992

 

 

Kent Planlama Eğitiminde Yeni Eğilimler Semineri 20-21 Şubat 1992.

1992

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi Temmuz 1992.

1992

Altaban

Özcan

Urban Issues (1972-1992).

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1992

Evyapan

Argun

Technology and Planning Education.

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1992

Gedik

Ayşe

Urban Systems, Migration and Planning.

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1992

Günay

Baykan

Urban Planning and Design.

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1992

Menteş

M. Gökhan

Transportation Planning Theory and Practice.

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1992

Tankut

Gönül

Aspects of Urban History.

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1992

Tuna

Numan

Archeology and Planning (1982-92).

Selected Papers on Urban and Regional Issues – Kent ve Bölge Üzerine Seçilmiş Yazılar.

1992

Göksu

Çetin

Güneş ve Kent.

1993

Tekeli

İlhan (der).

Tarih İçinde Muğla.

1993

Balamir

Murat

Ülkemiz Koşullarına Uygun Konut Üretim Modeli.

1993

Ersoy

Melih

Yeni Liberal Politikalar ve Kentsel Sanayi.

1993

Aktüre

Sevgi & Karabay, Işıl & Özdil, Hülya

The Middle Eastern and Noth African Cities – A Selected Bibliography 1970-1992.

No. B1.02.93

1993

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi Temmuz 1993.

1993

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi – Stüdyolar ID Temmuz 1993.

1993

Berkman

Gülden

Geography of Health and Locaiton of Health Facilities in Ankara.

1994

Ersoy

Melih

Kentsel Alan Kullanım Normları.

1994

Taraklı

Duran

35 Yıl Sonra Tokat İlinin Kızık Köyü.

1994

Tekeli

İlhan (der).

Kent, Planlama, Politika, Sanat – Tarık Okyay Anısına Yazılar 2 Vols.

1994

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi – Stüdyolar Arch Temmuz 1994.

1994

 

 

 

1995

Ersoy

Melih

Development and Planning.

1995

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi – Stüdyolar Arch Temmuz 1995.

1995

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi – Stüdyolar ID Temmuz 1995.

1995

Kovancı

Petek; Karabay, Işıl; Eren, Gülcen

City and Regional Planning Slide Catlogue.

No BI.01.95

1995

Osmay

Sevin; Duruöz, Nil

Urban Sociology and Urbanizaiton Selected Readings.

No. R1.02.95

1995

Aktüre

Sevgi; Ünlü, Eda

Studies in Urban History – Kent Tarihi Çalışmaları.

 

1996

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi – Stüdyolar Arch Temmuz 1996.

1996

 

 

Mimarlık Fakültesi Stüdyolar Dergisi – Stüdyolar ID Temmuz 1996.

1996

Asatekin

Mehmet

Endüstri Tasarımında Ürün-Kullanıcı İlşikileri.

1997

Keskinok

H. Çağatay

State and the (Re)production of Urban Space.

1997

 

 

Fakültede Eğitim Seminar.

1997

Balcıoğlu

Tevfik

The Role Of Product Design In Post-Industrial Society.

1998

Şenyapılı

Önder

Sinema Ve Tasarim.

1998

Teymur

Nejdet& Aytaç-Dural,Tuğyan (edt.)

Temel Tasarim/ Temel Eğitim

1998

Tuna

Numan & Aküre, Zeynep; Lynch Maggie

Thracians And Phrygians: Problems Of Parallelism

1998

?

 

Coastal Area Management – International Seminar.

1998

Archer

Bruce

On The Methods Of Research - Araştirma Yöntemleri Üzerine.

1999

Aslanoğlu Evyapan

Gönül

Old Turkish Gardens - Old Istanbul Gardens In Particular.

1999

Günay

Baykan

Property Relations And Urban Space.

1999

Günay

Baykan

Urban Design is a Public Policy.

1999

Öğüt

Rana Nergis

The Authonomy of Art And Aestheticism in Architecture.

1999

Madran,

 

Emre & Özgönül, Nimet

International Documents Regarding The Preservation Of Cultural Heritage

1999

Erder

Cevat

Tarihi Çevre Kaygısı

1999

Teymur

Necdet

Afetten Öğrenmek – Learning from Disasters.

1999

Sargın

Güven

Nature As Space: Undrestanding Nature And Natural Enviornments.

2000

Nalbantoğlu

Hasan Ünal

Çizgi Ötesinden Modern Üniversite: Sanat: Mimarlik.

2000

Pınarcıoğlu

Melih

Development of Industry And Local Change.

2000

Aslanoğlu Evyapan

Gönül & Tokol, Ayşegül

Landscape Design Lectures – Peyzaj tasarım Ders Notları.

2000

Tükel-Yavuz

Ayşıl

Tarih İçinde Ankara

2000

Şenyapılı

Tansı

ODTÜ’lü Plancılar 1963-1995.

2000

Yavuz

Yıldırım

Tarih Içinde Ankara II.

2001

Aslanoğlu

İnci

Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938.

2001

Aközer

Emel & Öğüt, Rana Nergis

Mimarlik, Eğitim, Gelenek Ve Yenilik – Kemal Aran’a Armağan.

2001

Aytaç-Dural

Tuğyan

Theatre-Architecture-Education: Theatre as a Paradigm for Introductory Architectural Design Education.

2002

Erayadın

Ayda

Yeni Sanayi Odakları: Yerel Kalkınmanın Yeniden Kavramlaştırılması.

2002

Erman

Ercüment

Deprem Bilgisi Ve Deprem Güvenli Mimari Tasarim.

2002

Madran

Emre

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kültür Varliklarinin Korunmasina Ilişkin Tutumlar Ve Düzenlemeler: 1800-1950.

2002

Ünay

Ali Ihsan

Tarihi Yapıların Depreme Dayanımı.

2002

Peker

Ali Uzay

2000’den Kesitler I: Mekanlar/Zamanlar/Insanlar.

2002

Özgenel

Lale

Eskiçağ’ın Mekanları, Zamanları, İnsanları.

2003

Şahin Güçhan

Neriman

Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç: Cevat Erder’e Armağan.

2003

Demirçay

Vuslat & Tavukçuoğlu, Ayşe

Water Supply and Drainage For Buildings – 29th. International :Symposium.

2003

Düzgüneş

Arda

Case-Study Report Form: A Handbook for Architects.

2003

 

 

ODTÜ’lü Plancılar 1996-2003.

2003

Yalınay

Şebnem

ODTÜ Mimarlık Fakültesi 40. Yıl Kitabı 1963-2003.

2003

 

 

Faculty of Architecture Catalogue 2003.

2003

Erzen

Jale

Sinan Ottoman Architect – An Aesthetical Analysis.

2004

Cengizkan

Ali

Mübadele ve Konut Yerleşimleri.

2004

Erbuğ

Ciğdem (edt.)

Usibility Testing: Methods, Experiences, Achievements.

2004

Sargın

Arif Güven (edt.)

Hybrid Spaces.

2004

 

 

Değişen Dönüşen Kent ve Bölge – Prof. Dr. İlhan Tekeli Onuruna. 2 cilt.

2004

 

 

MATPUM Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi.

2004

Düzgüneş

Arda

All About Us and Where We Live.

2005

Düzgüneş

Arda

Basic Ingredients for Brewing Buildings.

2005

Madran

Emre

Osmanlı imparatorluğu’nun Klasik Çağlarında Onarım Alanının Örgütlenmesi.

2006

Akın

Ömer

A Cartesian Approach to Design Rationality.

2006

Barlas

M. Adnan

Urban Streets & Urban Rituals.

2006

Bademli

Raşit Raci

Doğal, Tarihi ve Kültüral Değerlerin Korunması.

2006

 

 

Built Environment and Information Technologies – 1st. International CIB Endorsed Metu Postgraduate Conference.

2006

Aktüre

Sevgi & Osmay, Sevin & Savaş, Aysen

Anılar: Bir Sözlü Tarih Çalışması.

2007

 

 

Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu.

2007

Tankut

Gönül

The Seljuk City / Selçuklu Kenti 

2007

Günel

M. Halis & Ilgın, H.Emre  & Gönenç Sorguç, Arzu

Rüzgar Enerjisi ve Bina Tasarımı 

2007

Erzen

Jale N. 

Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri

2008

Akçura

Tuğrul

Şehircilik Yazıları 

2009

Ersoy (der.)

Melih

Kuruluşundan Bugüne ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programının Gelişimi 

2010

Şenyapılı

Önder 

Sinemada Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Yaşatan Mimarlık Yapıları ve Yerleşimler 

2010

Günel

M. Halis & Ilgın, H.Emre

Yüksek Binalar: Taşıyıcı Sistemler ve Aerodinamik Form 

2010

İmamoğlu

Vacit 

Anadolu Sevgilim 

2013

Uz

Mustafa

Teos’taki Dionysos Tapınağı 

2013

Barlas

M. Adnan

Kentsel Törenler, Kentsel Sokaklar 

2014

Sorguç (ed.)

Arzu Gönenç 

Nexus 2014: Relationship Between Architecture and Mathematics 

2014

Savaş (eds.)

Ayşen & Van Der Meij, Agnes 

Studiolog

2014

Kaygan (der.)

Pınar & Kaygan, Harun 

UTAK Bildiri Kitabı, Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk: 10-12 Eylül Bildiri Kitabı 

2014

Kortan

Enis

Mimarlıkta Teori ve Form 

2015

Özgenel (der.)

Lale

Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Evsellik, Ev, Barınma ve Mimarlık Tarihi

2016

Günay

Baykan

Şehircilik Yazıları

2016

Taraklı

Duran

Yaşamdan Kesitler

2016

Liu

Kecheng & Akkar, Müge & Çetin, Hasan Okan

How to Value Heritage?

          2016

Çalışkan

Olgu

Metu Master of Urban Design

2016

Erzen

Jale Testimonial           2017
    UTAK 2017 Bildiri Kitabı           2017
Altan Elvan & Enginsoy Ekinci Sevil, Peker Ali Uzay 1. Mimarlık Tarihi Kongresi           2017
Gönenç Sorguç Arzu & Özgenel Çağlar Fırat, Kruşa Yemişçioğlu Müge MSTAS 2017 İmkansız Mekanlar           2017
Çalışkan Olgu & Erenoğlu Eren METUDSYMP2016            2017
Alanyalı Aral Ela Mapping Syrian Migrant Spaces in Ankara           2018
Çalışkan Olgu Conflict, Planning and Design           2018
Şimşek Gül & Büyükcivelek Burak Türkiye'de Mekansal Strayejik Planlama ve Mahalle Ölçeğinde Katılım           2018
Karagöz Damla Toplum Odaklı Kalkınma, Katılımcı Planlama ve Yaşam Kalitesi: Kars İçin Stratejik Plan Önerisi           2018
Teymur Necdet Environmental Discourse           2018
Savaş Ayşen & van der Meij Agnes Diamonds in Sahara, "The “METU Lodging DOCUMENTED”           2018
Ersoy Melih Şehircilik Yazıları           2018
Töre Yargın Gülşen & Karadoğaner Alper, Oğur Dilruba Utak 2018 Bildiri Kitabı           2018
Balamir Murat Afetler, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması           2018
Kural İlhan Retrospektif           2018
Baş Bütüner  Funda & Keskinok Çağatay Eymir           2018
Keskinok Çağatay Şehircilik Yazıları           2019
İmamoğlu  Vacit Ev ve Anlamı           2019
Doğan Çağla Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı           2019
Altan Altan & Enginsoy Ekinci İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi           2018
Caner Yüksel Çağla & Özmen Mekanlar, Zamanlar, İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi           2019
Turan Özkaya Belgin & Güner Mekanlar, Zamanlar, İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik ve Mimarlık Tarihi           2020
Turhan Senem & Öztürk Şengül, Özgen Koçyıldırım UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım AraştırmalarıKonferansı: Tasarım ve Öngörü Bildiri Kitabı           2021
Bademli Raci Şehircilik Yazıları           2021
Peker Ali Uzay & Şahin Güçhan Topluma Adanmış bir Yaşam: Prof. Dr. Çmür Bakırer Armağanı           2021
Bilsel Fatma Cana & Çalışkan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: Bildiriler Kitabı           2022
Tönük Damla & Şen, Bakırlıoğlu UTAK 2022 Bildiri Kitabı Tasarım + Çoğulculuk            2022