UTAK 2016 Bildiri Kitabı

Sorumluluk, bağlam, deneyim ve tasarım.