Türkiye'de Mekansal Stratejik Planlama ve Mahalle Ölçeğinde Katılım

Bu kitap, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama Anabilim Dalı Şehir Planlama (CP) Stüdyosunda 2015-2016 öğretim yılında “Stratejik Planlama ve Katılım” başlığı altında yürütülen çalışmaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Çalışma, Prof. Dr. Serap Kayasü ve Yrd. Doç. Dr. Burak Büyükcivelek ile Araş. Gör. Pınar Çobanyılmaz ve Araş. Gör. Damla Karagöz yöneticiliğinde gerçekleşmiştir.