Toplum Odaklı Kalkınma, Katılım Planlama ve Yaşam Kalitesi

Bu kitap, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı Stüdyosunda 2016-2017 öğretim yılında “Toplum Odaklı Kalkınma, Yaşam Kalitesi ve Katlım” başlığı altında yürütülen çalışmaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Çalışma, Prof. Dr. Serap Kayasü öncülüğünde, Yrd. Doç. Dr. Burak Büyükcivelek, Yrd. Doç. Dr.Gül Şimşek ile Araş. Gör. Damla Karagöz yöneticiliğinde gerçekleşmiştir.