Şehircilik Yazıları - Melih Ersoy

Melih Ersoy’un, Şehircilik Yazıları kitap dizisi kapsamında bir araya getirilen yazıları, 1990’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar önemli akademik ve mesleki toplantılara sunmuş olduğu bildiriler ile dergilerde çıkan yazıları yanı sıra üstlenmiş olduğu kimi araştırma projelerine ilişkin raporlardan oluşmaktadır. Kitapta yer alan çalışmalar şehircilik alanı ile toplumbilim, siyaset ve iktisat alanları arasındaki ilişkilere yöneldiği ölçüde kent planlama kuram ve uygulama, kent planlama eğitimi ve uygulama ilişkileri, kent planlama uygulamasının doğrudan sorunları, mesleki etik ve örgütlenme konularına da yoğunlaşmaktadır.