Şehircilik Söyleşileri.02

"Bir Plancı ve Mezun Gözüyle Köy Enstitüleri" konulu sunumu Erzurum Atatürk Üniversitesi adına misafir araştırmacı olarak fakültemizde bulunmakta olan Yrd.Doç.Dr. Gül Şimşek Şehircilik Söyleşileri kapsamında gerçekleştirecektir.


10 May 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı