Şehircilik Söyleşileri.01

İnsan odaklı kalkınma, katılım ve yaşam Kalitesi konularını içeren çalışmalar yapmakta olan Şehir Planlama Yüksek Lisans Stüdyosu Kars İli'ne bir gezi düzenlemiştir. Buradaki gözlemlerden ve edinilen bilgilerden oluşan sunuş Şehircilik Söyleşileri kapsamında gerçekleşecektir.

19 April 2016 | 14:00 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı