Salı Söyleşileri 5

Kültürel mirasın korunması konusunda uzman olan Sayın Mehmet Gürkan tarafından “Alan Yönetimi ve Koruma Planlaması” başlıklı bir sunuş gerçekleştirilecektir.

Sunum dört ana başlık altında yapılacaktır.

- Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasındaki araçlar

- Korumanın süreçleri

- Koruma Amaçlı İmar Planları ve Alan Yönetim Planları

- Çanakkale Tarihi Alan Yönetimi deneyimi


08 Mayıs I 12:30 I Kubbealtı