Salı Söyleşileri 3

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Sayın Orhan Sarıaltun tarafından ‘Kent Planlama Mesleğinde Sorunlar ve Olanaklar’ başlıklı bir sunuş gerçekleştirilecektir. ​Sunuş, meslek pratiğine yönelik çözüm bekleyen sorun alanları kadar mesleğin verimli ve etkin deneyimlenmesine yönelik olanak ve olabilirlikleri tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. ​

03 Nisan 2018 | 12:30 | Kubbealtı