Salı Söyleşileri 08

Salı Söyleşileri kapsamında, Dr. Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladığı ‘Egemenlik Bölgelerinin Konut Çevresi Ölçeğinde İşleyişi’ başlıklı doktora çalışmasının sunumunu gerçekleştirecektir. 

02 Nisan 2019 I 12:30 I Dekanlık Toplantı Salonu