Omim DuyurusuMimarlık Fakültesinin Değerli Dostları,

OMİM [ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Bilgi ve İletişim Derneği] kurulduğu tarihten bugüne, koşulsuz destek ve hizmetleriyle kurumsal yapımızın önemli bir bileşeni olarak, ödev ve sorumluluklarını büyük bir özveriyle yerine getiriyor - özellikle, öğrencilerimize verilen karşılıksız burslar ve Fakültemiz eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik ayni ve maddi katkılar, ODTÜ’lü dayanışmasının en çarpıcı örneklerinden. 

Kurumsal dayanışmamızın sürdürülebilirliği, Fakültemiz öğretim elemanlarıyla birlikte, sayısı her sene çığ gibi büyüyen mezunlarımızın OMİM üyeliğini neredeyse zorunlu kılıyor: Bu çağrıyı da yanıtsız bırakmayacağınızdan eminiz...

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.