ODTÜ Mimarlık Tarihi Konuşmaları


Ünal Araç, Hacettepe Üniversitesi;

“Muşkara'dan Nevşehir'e: Bir Osmanlı Yerleşiminin Dâmâd İbrâhim Paşa’nın Bânîliğinde Kuruluş Öyküsü (1718-1730)”

09 Mart 2016 | 12:30-14:00 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı