New Books 2016

Baykan Günay akademik ve mesleki yaşamı boyunca kentte nitelik arayışı peşinde koşmuştur. Akademik çalışmalarında sürekli “şehircilik nedir?” “planlama ile mimarlık ve peyzaj mimarlığı arasında nasıl bir birliktelik kurulabilir?” sorularını sormuş, birçok çalışmasında kentsel mekânı biçimlendirme süreçlerinin tek bir disiplinin tekeline bırakılamayacağını belirtmiş, bu süreçte planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı, tasarım ve diğer alanlardan uzmanların bir araya gelmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Please click here for more information

METU Faculty of Architecture Press