Necdet Teymur Anısına

Toplantı:

Tasarım ve Mimarlıkta Kuram, Eğitim ve Söylem

20 Nisan 2018 | 13:30 | Kubbealtı

Sergi:

Necdet'ten

20 Nisan 2018 | 17:00 | Dekanlık Sergi Salonu