METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları

Doç. Dr. Özge Öztekin

Hacettepe Üniversitesi Şiir ve Mimari (I): XVIII. Yüzyılda Yazılmış Divanlardaki Tarih Manzumelerinde Devrin Mimari Yapılarının İşlenişi

06 December 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Please click here for more information