METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARİHİ Konuşmaları

Özge Öztekin

"Şiir ve Mimari (II): XIX. Yüzyılda Yazılmış Divanlardaki Tarih Manzumelerinde Devrin Mimari Yapılarının İşlenişi"


16 May 2017 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı