METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları


Doç Dr. Oya Şenyurt:

"Resim ve Inşâ Üzerinden Geliştirilen Farklı Bir Yaklaşım"

04 April 2016 | 12:30 | 
METU Faculty of Architecture, Kubbealtı