Kentsel Tasarım Konuşmaları.03

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlemekte olan 'Kentsel Tasarım Konuşmaları'nın üçüncüsünde şehir plancısı / kentsel tasarım uzmanı Dr. Banu Aksel Gürün, tasarım pratiğinden örnekler sunacağı bir sunum gerçekleştirecektir.

 

27 Kasım 2017 | 12:30 | Kubbealtı