Jansen | Ankara

Başkent Ankara’nın planlama tarihinde etkin bir yere sahip olan Hermann Jansen üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) Mimarlık Fakültesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde, Goethe Institut Ankara katkılarıyla uluslararası bir sempozyum düzenlenmektedir.


13-14 Aralık 2018 | Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara