Fritz Janeba: Ankara'da Bir Tasarım Öncüsü

TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı ve fakültemizin eski öğretim üyelerinden Prof.Dr. Baykan Günay "Fritz Janeba: Ankara'da bir tasarım öncüsü" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.


08 May 2017 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı