Eymir Sempozyumu 2016

Sempozyum, ODTÜ’nün Eymir Gölü ile ilgili tarihini, başta ağaçlandırma uygulamalarını, akademik ve bilimsel çalışma ve araştırma birikimini biraraya getirerek kamuoyuna sunmayı, Eymir Gölü ve Havzasının değerini, geçmişi ve geleceği konusunda bilgilendirerek kamuoyuna aktarmayı, farklı alanların uzmanlarını biraraya getirerek geleceğe yönelik bir program oluşturulmasını amaçlamaktadır.

15-16 December 2016 | METU Cultural and Convention Centre

Please click here for more information