Bir An, Bir Anı, Bir Anlatı

01 December 2017 | 13:00 | METU Faculty of Architecture, Exhibiton Hall

ODTÜ için büyük bir öneme sahip ve bir geleneğin parçası olan mimarlık yaz stajları dönemin tarihsel ve sosyal ilişkilerini yansıtır. Belgeleriyle birlikte farklı bir tarih okumasına olanak sağlar. Bu sergi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Selçuk Pehlivanlı tarafından derlenen 1967 Muş Korkut yaz stajına ait belgelerden oluşmaktadır.

"Bir An, Bir Anı, Bir Anlatı" is the second exhibition of "DOME" | the "new" archive of METU Faculty of architecture, is to be the main reminiscent of the accumulation of the environment of the faculty.