Architecture for Dialogue: The Embassy of Italy and the Space Diplomacy in Ankara

Diyalog İçin Mimarlık: Ankara'da İtalyan Büyükelçiliği ve Diplomasi Mekanları

05 June 2018 | 10:00 - 12:30 Amphitheatre of  the Faculty of Architecture