50+ /27: Seminar

Prof. Dr. Sacit Pekak

"Hacıbayram Camii Yakını Sur Kalıntısı; Bir Öneri" 

13 December 2018 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı