"100. Yıl'ı Yeniden Düşünmek" Başlangıç Toplantısı

Yukarıdan Aşağıya Kentsel Tasarım Süreçlerine Alternatif Bir Yaklaşım: 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi'nde Katılımcı Tasarım Simülasyonu

Please click here for more information