100. Yılı Yeniden Düşünmek

ODTÜ Mimarlık Fakültesi adına ve Viyana Teknik Üniversitesi ortaklığıyla "Erasmus+ Ana Eylem-3 Politika Reformuna Destek, Yapılandırılmış Diyalog: Gençlerle Karar Alıcılar Arasında Gençlik Alanında Toplantılar" hibe programı kapsamında yürütülen "100. Yıl'ı Yeniden Düşünmek" adlı projenin sonuç sergisi 28 Eylül-26 Ekim 2018 tarihleri arasında fakültede izlenebilecektir.


28 Eylül 2018 I 18:00 I Mimarlık Fakültesi