Toplum Odaklı Kalkınma, Katılım Planlama ve Yaşam Kalitesi

Bu kitap, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı Stüdyosunda 2016-2017 öğretim yılında “Toplum Odaklı Kalkınma, Yaşam Kalitesi ve Katlım” başlığı altında yürütülen çalışmaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Çalışma, Prof. Dr. Serap Kayasü öncülüğünde, Yrd. Doç. Dr. Burak Büyükcivelek, Yrd. Doç. Dr.Gül Şimşek ile Araş. Gör. Damla Karagöz yöneticiliğinde gerçekleşmiştir.

Announcement Category

Türkiye'de Mekansal Stratejik Planlama ve Mahalle Ölçeğinde Katılım

Bu kitap, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama Anabilim Dalı Şehir Planlama (CP) Stüdyosunda 2015-2016 öğretim yılında “Stratejik Planlama ve Katılım” başlığı altında yürütülen çalışmaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Çalışma, Prof. Dr. Serap Kayasü ve Yrd. Doç. Dr. Burak Büyükcivelek ile Araş. Gör. Pınar Çobanyılmaz ve Araş. Gör. Damla Karagöz yöneticiliğinde gerçekleşmiştir.


Announcement Category

Salı Söyleşileri 1

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım Stüdyosu kapsamında yapılmış olan Ukrayna alan gezisi izlenimleri sunulacaktır. Kiev ve Lviv kentlerini kapsayan gezi bağlamında yapılacak sunum ile Ukrayna’ya özgü kentsel yaşam, şehircilik ve mimarlık konuları irdelenerek katılımcılarla paylaşılacaktır.

27 Şubat 2018 | 12:30 | Kubbealtı


Announcement Category

Conflict, Planning and Design

South Eastern Turkey was exposed to a very intensive, longstanding and destructive condition of military conflict in urban context, after September 2015. Having lasted for about three months, the military conflict occurred in twenty-two settlements in over seven cities. This revealed the urgent necessity to define responsive planning and design strategies for the regeneration and social rehabilitation of cities after conflict, as well as reconsidering the consequences of urban warfare. This book includes five essays discussing the issue from different perspectives, along with the design research studies conducted by METU Master of Urban Design (MUD) Graduate Studio in 2016-2017 Academic Term in the context of Suriçi, Diyarbakır under the title of ‘recovery urbanism’.


Announcement Category

A Pioneer in Abstraction

A Pioneer in Abstraction : Lorser Feitelson Modern Artist From Figure to Form

How Feitelson’s art evolved to a pure abstraction through a ‘Michelangelesque’ understanding of the figure. Why Lorser Feitelson became Los Angeles’ ‘Best Kept Secret’.
Jale N. Erzen

14 February 2018 | 12:30 | Kubbealtı


Announcement Category

Pages

Subscribe to Faculty of Architecture RSS